Onze diensten

ONTWERP

  • ILSE-bouwkundig-bureau
    Wat maakt een ontwerp goed?

Een goed ontwerp, dat is een persoonlijk verhaal. Wat maakt een ontwerp goed? Verschillende aspecten leiden gezamenlijk naar een goed ontwerp.

Te beginnen bij een compleet PvE, het programma van eisen, waarin u als opdrachtgever uw wensen en eisen aangeeft. Dat is niet iets wat je zomaar even op papier zet; denken, schetsen, vragen, luisteren, discussiëren, eerste keuzes maken… zo ontstaat het PvE.

Daarnaast speelt de locatie een grote rol. Is deze reeds bekend, of is de juiste plek nog niet gevonden? Welke eisen stelt u aan de locatie, de oriëntatie van de kavel, bereikbaarheid.


Naast de landelijke regelgeving, geldt er aanvullende regelgeving welke per wijk kan verschillen.
Ten eerste is er het bestemmingsplan, dis is een ruimtelijk plan waarin de gemeente de bestemming van een gebied vastlegt, met andere woorden wat mag er op welke plek gebouwd worden. Ook staan er grenswaarden voor de afmetingen van gebouwen in beschreven.

Ten tweede is er de welstandsnota, hierin worden criteria beschreven waaraan gebouwen qua bouwstijl, materiaalgebruik en dergelijke dienen te voldoen.

Beide stukken kunnen een rol spelen in de mogelijkheden om uw wensen te kunnen realiseren.
De haalbaarheid van uw plan dient dan ook goed te worden onderzocht, hierin kunnen wij u voorzien van advies en ondersteuning.

Wanneer deze randvoorwaarden bekend zijn, kan begonnen worden met het daadwerkelijke ontwerpen van uw woning of gebouw. Dit is een samenspel van regels, wensen en gevoel. We starten altijd met een schetsontwerp, welke aan u wordt gepresenteerd. Is deze akkoord, dan gaan we een stap verder. Is ons gevoel niet dat van u, dan maken we een pas op de plaats en passen het ontwerp aan, om daarna door te gaan naar de volgende stap in het bouwproces. Wij zijn pas tevreden als u dat bent. Na het schetsontwerp volgen het voorlopig en het definitief ontwerp. Zo werken we van grof naar fijn. Welke stappen er te maken zijn in het bouwproces, leest u hier.

VRAAG EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE AAN

Heb je een vraag?

DAAG ONS UIT.

Volg ons op Facebook!
Bekijk onze pins!
Bekijk onze LinkedIn!