Onze diensten

BBL TOETSING (voorheen bouwbesluit)

  • ILSE-bouwkundig-bureau
    Bouwbesluit toetsing

Wat wordt er getoetst in een BBL toetsing?
BBL, voluit Besluit Bouwwerken Leefomgeving, is de opvolger van het bouwbesluit. Voor alle nieuwbouw- en verbouwplannen worden er in het BBL eisen gesteld. Deze zijn onderverdeeld in de categorieën veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid & milieu.

Waarvoor is een bouwbesluitberekening nodig?
Een bouwbesluitberekening is nodig voor nieuwbouwplannen en (vergunningplichtige) verbouwingen. Dit geldt voor woningbouw, maar ook voor andere functies, waaronder kantoren en bedrijfspanden. De bouwbesluitberekeningen maken deel uit van de indieningsvereisten voor een omgevingsvergunning. Het is aan u, als aanvrager van een vergunning, om aan te tonen dat er wordt voldaan aan de gestelde eisen.

Welke onderdelen zitten er standaard in een bouwbesluitberekening?
ILSE Bouwkundig bureau maakt gebruik van haar eigen standaard rapportage. Hierin zijn de volgende bouwbesluitberekeningen opgenomen:

  • trappen en (vloer)afscheidingen
  • luchtverversing (ventilatie)**
  • spuivoorziening
  • daglicht
  • gebruiksoppervlak / verblijfsgebieden**
  • toegankelijkheid
  • buitenberging en buitenruimte

Voor de meeste projecten is deze rapportage voldoende. Voor Indien er aanvullende onderdelen benodigd zijn, kunnen wij deze ook voor u verzorgen.


Een EPC berekening en een MPG berekening maken ook deel uit van de gestelde eisen in het bouwbesluit. Deze berekeningen zijn niet voor elk bouwplan vereist, om deze reden worden ze als op zich staande toetsingen uitgevoerd.

VRAAG EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE AAN

Heb je een vraag?

DAAG ONS UIT.

Volg ons op Facebook!
Bekijk onze pins!
Bekijk onze LinkedIn!