Onze diensten

EPC BEREKENING

  • ILSE-bouwkundig-bureau
    Energie Prestatie Berekening

Een EPC berekening, voluit Energie Prestatie Berekening genoemd, geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hoe lager de waarde is welke uit de EPC berekening komt, des te energiezuiniger is het gebouw. De EPC berekening is ontstaan om de energievraag van een gebouw te beperken. Hierdoor kan het gebruik van de fossiele energie, zoals aardgas, worden verlaagd. De laatste jaren wordt meer ingezet op het toepassen van installaties waarmee eigen energie wordt opgewekt.

Voor welke gebouwen is een EPC berekening nodig?
Voor nieuwbouwplannen is een EPC berekening vereist in het bouwbesluit. De norm waaraan een gebouw moet voldoen is afhankelijk van de functie. De eisen zijn een aantal keren aangescherpt door de overheid, met is doel de benodigde energie te beperken. Voor woningen geldt op dit een eis van 0,4.

Hoe wordt de EPC bepaald?
Er zijn een aantal factoren welke de EPC beinvloeden. Deze zijn in te delen in 3 onderdelen; ontwerp, bouwkundige maatregelen en installaties. Het ontwerp van een gebouw vormt de basis, hierbij is o.a. van invloed hoe de orientatie t.o.v. het zuiden is. Daarnaast speelt mee of een gebouw compact gebouwd wordt of juist niet. Hoe meer gevel, vloer- en dakoppervlak, hoe meer warmteverlies er kan optreden.
Nadat het ontwerp gereed is, wordt er gekeken naar de bouwkundige maatregelen welke gewenst zijn. Uiteraard moet er worden bepaald welke isolatiewaarde er wordt toegepast voor vloeren, gevels en dak. Hoe hoger de isolatiewaarde, des te lager is de hoeveelheid warmte die naar buiten of naar binnen gaat. Dit voorkomt dus onnodig stoken of koelen in de zomer. Een andere maatregel welke van invloed is op het energieverlies is de luchtdichtheid van een gebouw. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aansluiting van een kozijn op een wand. In het verleden was dit een plek waar veelal tocht ontstond, deze aansluitingen worden steeds luchtdichter gemaakt, waardoor het energieverlies wordt gereduceerd.
Het derde onderdeel is de installatietechniek. Er is een installatie benodigd voor het verwarmen, het warme tapwater en voor ventilatie. Aanvullend kan er een installatie worden toegepast voor bv koeling. Er zijn veel types installaties mogelijk. Welke installatie het meest geschikt is voor een gebouw is afhankelijk van het gebouwontwerp en de wensen en het budget van de gebruikers.

De EPC berekening wordt vervangen door BENG
Tussen 1995 en 2019 zijn de eisen voor de EPC diverse keren aangescherpt. De wettelijke eis is momenteel voor woningen 0,4. Vanaf 1 juli 2018 geldt tevens de eis dat er dient te worden gebouwd zonder gasaansluiting. Een aantal gemeentes hanteren een strengere eis in bepaalde nieuwbouwwijken. Binnenkort wordt de EPC berekening vervangen door een nieuwe toetsingsmethode, genaamd BENG. BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw. De invoering van de BENG berekening is uitgesteld tot 1 juli 2020.

Een EPC berekening maakt deel uit van de gestelde eisen in het bouwbesluit. Deze berekening is echter niet voor elk bouwplan vereist, om deze reden maken ze geen deel uit van de bouwbesluit berekening.

VRAAG EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE AAN

Heb je een vraag?

DAAG ONS UIT.

Volg ons op Facebook!
Bekijk onze pins!
Bekijk onze LinkedIn!